Ochrona spedycji
i transportu
NASZE USŁUGI

TransEuroSec


Nasza firma ma do zaoferowania przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa oraz zminimalizowanie ryzyka związanego z przewożeniem towaru o wysokiej wartości.

Więcej

Likwidacja szkody mienia


Na życzenie towarzystw ubezpieczeń podejmujemy się świadczenia usług likwidacji szkód majątkowych. Zakres czynności wykonywanych różni się w zależności od tego, czy ubezpieczyciel zdecyduje się powierzyć nam etap likwidacji wstępnej (technicznej), czy cały proces merytorycznej likwidacji szkody. Każdorazowo jest on także dostosowywany do potrzeb i oczekiwań towarzystwa.

Więcej

Likwidacja szkód w płodach rolnych


Likwidacja szkód rolnych obejmuje wstępną analizę zlecenia, kontakt z poszkodowanym, oględziny na miejscu szkody oraz wykonanie dokumentacji zdjęciowej, a także weryfikację pracy likwidatora i przesłanie kompletnej teczki szkodowej do TU. Nawiązaliśmy współpracę z wieloma wykwalifikowanymi likwidatorami rolnymi, którzy posiadają duże doświadczenie w tej dziedzinie, zdobyte podczas pracy w obecnych na rynku polskim towarzystwach ubezpieczeniowych.

Więcej

Szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej


Oferujemy usługi z zakresu likwidacji szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Gwarantujemy szczegółową analizę połaczoną ze zdecydowanym oraz pozytywnym podejściem w celu zlikwidowania szkody w jak najkrótszym czasie. Przydzielenie właściwych osób i wysoko wykwalifikowanych ekspertów do każdego przypadku, a także zapewnienie odpowiednich dostępnych zasobów umożliwia szybkie działanie oraz skuteczną kontrolę kosztów.

Więcej

Szkody korporacyjne


Pod marką CPC, oferujemy naszym klientom połączenie wiedzy i usług o najwyższej jakości w zakresie likwidacji szkód korporacyjnych.

Więcej

Szkody z linii prywatnych


Zapewniamy wysoką jakość usług poprzez efektywne kierowanie procesem likwidacji szkód, a szybkie i skoordynowane działania doświadczonego zespołu  wypływają na minimalizację kosztów likwidacji szkód poniesionych przez klienta.


Oferujemy rozwiązania dla obsługi szkód z linii prywatnych dostosowane do potrzeb klienta.

Więcej

Rzeczoznawstwo


Świadczymy usługi z zakresu rzeczoznawstwa, m.in:

Więcej

Likwidacja szkody mienia

Na życzenie towarzystw ubezpieczeń podejmujemy się świadczenia usług likwidacji szkód majątkowych. Zakres czynności wykonywanych różni się w zależności od tego, czy ubezpieczyciel zdecyduje się powierzyć nam etap likwidacji wstępnej (technicznej), czy cały proces merytorycznej likwidacji szkody. Każdorazowo jest on także dostosowywany do potrzeb i oczekiwań towarzystwa.
W ramach wstępnej likwidacji szkód majątkowych:

  • dokonujemy oceny technicznej w miejscu ubezpieczenia, obejmującej weryfikację zakresu uszkodzeń, wykonanie dokumentacji fotograficznej i niezbędnych pomiarów, sporządzenia szkicu sytuacyjnego oraz opisu mienia, którego dotyczy szkoda,
  • odpowiadamy za zgromadzenie potrzebnych dokumentów i wypełnienie protokołu szkody,
  • poddajemy analizie zebraną dokumentację oraz przygotowujemy pisemne wyliczenie wartości szkody.

Całość dokumentacji szkodowej jest dostarczana towarzystwu ubezpieczeń w dwojaki sposób – w wersji elektronicznej oraz poprzez przesłanie oryginałów dokumentów w tradycyjnej formie.

Proces merytorycznej likwidacji szkód majątkowych zostaje wzbogacony o dodatkowe usługi.
Należy do nich m.in.:
  • ustalenie pokrycia ubezpieczeniowego i rezerwy szkodowej,
  • weryfikacja odpowiedzialności ubezpieczyciela na podstawie zgromadzonej dokumentacji,
  • podjęcie decyzji o wypłacie odszkodowania,
  • sporządzenie operatu szkodowego.
Na życzenie towarzystwa ubezpieczeń oferujemy również możliwość dochodzenia roszczeń regresowych.

Niezależnie od usług likwidacji szkód majątkowych, nasza oferta obejmuje także wykonywanie inspekcji mieszkań i budynków ubezpieczanych zwłaszcza w systemie direct. Jest to usługa analogiczna do inspekcji casco pojazdów, pozwalająca towarzystwu ubezpieczeń na dokonanie oceny faktycznego stanu mienia obejmowanego ochroną.